Vupti- who should terminate this Odyssey?

*Dansk version findes længere nede i teksten

   I don’t see it myself able to do so! Right now, it’s turmoil in my head. However, there was also quite a lot of water, from Varbjerg Beach, where I almost every summer evening bicycled out to swim, to all the beaches of the world and rivers and seas, by which I/we have lived near and sailed on. Largest has been my dearest, the PACIFIC OCEAN.

   Just as every journey starts with the first step, here towards Thailand, my/our other Homeland, I must give a bid, at the last step back home through the arrival of Kastrup Airport?

   Here comes my bid. I will like to send as a loving thought to all of you who have been there for me. My family, friends in jobs or in leisure (Fuu, Nhuan, Pattarin, Peter, nurses in Kufa and at Bangkok International, and many others I have crossed roads with).

   Friends from this trip (Mach in BKK, Scott and Jennifer and her family, Jason, who stopped his truck and picked me up in Australia’s harsh interior, Rico and his father Raul in Santiago, our family in Brazil Anette, Andrea and Thomas).

   Some are directly related to bringing me Home (Karen, Louise and her crew, my brother Aksel, who is always there for me, Gitte H. as a role model). Aksel’s speech to my 80 anniversary holds everything.

   At the end Klaus Dohm, in today’s article in the Jutland Post, made fine use some of what I look back on. By “the ground level to stick” is a good idea. With Gitte H., I would like to start a new explorers club: -The Walkers! Rucksack gives access to so much valuable time with young people out exploring, which as well can be at Sea Level, as high up in mountains.

Life has no expiration date, but here must be connected. Perhaps I could write more in a book that would then be called: -an Eye in the Sky! For me, the greatest of all is love. I shall not hide that I am believer. Therefore, I also started the journey by having a Christianity blessing:Go with PEACE!

Thanks to everyone!

From Svend Aage

Vupti  – Hvem skal så slutte denne Odyssé?

   Jeg selv ser det ikke. Lige nu er det turmoil oven i hovedet. Der var dog også ganske meget vand, fra Varbjerg strand, hvor jeg næsten hver sommeraften cyklede ud at svømme, til al Verdens strande og have floder og have, ved hvilke, jeg/vi har boet og sejlet. Størst har dog været STILLEHAVET.

   Lige som enhver rejse starter med det første skridt, her vendt mod Thailand, mit/vort andet Fædreland, må jeg dog give et bud, på det sidste skridt hjemme igen ud gennem ankomst Kastrup.

   Her kommer så mit bud. Det vil jeg gerne, som en kærlig tanke til alle de, der har været der. Mine i slægt og familie, venner i job eller i fritid (Fuu, Nhuan, Pattarin, Peter, sygeplejersker i Kufa og på Bangkok International, og mange andre, jeg har krydset veje med).

   Venner fra denne rejse (Mach i BKK, Jennifer og hendes slægt, Jason, der stoppede sin lastbil og samlede mig op i Australiens barske indre, Scott, Rico og far Raul i Santiago, vores slægt i Brazil Anette, Andrea og Thomas).

   Nogle har direkte relation til at bringe mig hjem (Karen, Louise og hendes crew, min bror Aksel, som er der altid er der for mig, Gitte H. som rollemodel). Hans tale til min 80 årsdag rummer alt.

   På det sidste har Klaus Dohm i en rummelig artikel i Jyllands Posten gjort fint brug noget af det, jeg ser tilbage på. Ved Jorden at blive er en god ide’. Med Gitte H. vil jeg gerne starte en ny eksplorer klub: -the walkers! Ryksæk giver adgang til så meget dejligt liv med unge mennesker på opdagelse.

Livet har ingen udløbsdato, men her skal der sluttes. Måske kunne jeg skrive mere i en bog, som så skulle hedde: Et Øje i det Høje! For mig, er de t største af alt Kærligheden! og jeg skal ikke skjule, at jeg er troende!

Tak til alle!

Fra svend aage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top