The Timber RAFT /Tømmerflåden 1973

Dansk tekst findes længere nede i teksten

Perhaps it has long been my feeling that our world, which is now going global, is not as self-defeating as politicians, newspapers, radio and television want to tell us?

On the way to the great oceans (in the Indian Sea, the Pacific, and the Atlantic), it suddenly strikes me that culture has always traveled on these open seas, for the better and the worse.

The worst, that fortunately gets a happy ending 43years after it took place, was the strange Mexican anthropologist (Ra & RA II) Genova’s’ 1973 wildest social Experiment the TIMBER raft (Sex RAFT). In Danish: the timber fleet.

He chose five male and six female mature volunteers from all over the world to live on a secluded fleet, that drove west from the Canary Islands. The skipper was to be a Swedish lady, the Doctor an Israelian woman. He designed his recording systems as ugly as possible to prove that men are like monkeys?

The members’ states did not break down, morally. 43 years later, six of them were reunited as deep friends. Global War can be voided, and peace can then ultimately govern our civilizations!

“We started like them against us, and now we become us”

Project Ide’en Tømmerflåden – 1973 – baggrund

Måske har det længe været min fornemmelse, at vores verden, der nu går globalt, ikke er så selvdestruktiv, som politikere, aviser, radio og tv ønsker at fortælle os?
På vej til de store oceaner (Indiske, Stillehavet og Atlanterhavet), slår det mig pludselig, at kulturen altid har rejst på disse åbne have, for det bedre og det værre.
Det værste, som heldigvis får en lykkelig slutning 43 år efter, det fandt sted, var den mærkelige mexicanske antropolog (RA I & RA II) S. Genovas’ 1973 vildeste sociale eksperiment TIMBER RAFT (sex Raft). In danish: TØMMERFLÅDEN.

Han valgte fem mandlige og seks kvindelige modne frivillige fra hele verden til at leve på en afsondret flåde, der drev vest fra de Kanariske Øer. Skipperen skulle være en svensk dame, lægen
en israelsk kvinde. Han designede optagelsessystemerne så grimme som muligt for at bevise, at mennesket er som aber.

Han fejlede og brød selv ned efter at have lettet den kvindelige Skipper for hendes kommando.
Han overtog sig selv, men mistede sine nerver, da et stort fragtskib styrede direkte mod flåden. Hun reddede situationen, og han genvandt aldrig autoritet derefter. De elleve besætningsmedlemmer brød ikke ned moralsk.
43 år senere blev seks af dem genforenet som dybe venner. Global krig kan undgås, og fred kan så i sidste ende styre vores civilisationer!

“Vi startede som dem mod os, og nu bliver vi os”

Scroll to Top