Sao Paulo, SP, Brazil Pet farm

*Dansk version findes længere nede i teksten.

   It is a gloriously sunny Friday from early morning and then coming home on a Saturday.

   After a pizza party around the large stone oven, a photo ride through our host’s (my family) Pet Zoo is to be completed today. Then the long two parted flight via Lisbon to Europe up across the equator. The around the Earth ring. with its eight stays must be tied!

   What did you learn in school today, dear little boy of mine? Yes, THE World is bigger than so, and good powers are bubbling in many places, so the Future will be OK, although the nearest part might be a bit tough?

   H. Kahn (Hudson Institute) believed that man can be strange, but that he will always retract right before self-destruction! He also thought, that we should preferably be many on our Globe, so that market mechanism can bring together capital for rapid model development? (Nokia was an example with new mobile phone models all the time).

   The South America continent has been great to visit, now with Karen, and not just as an exclusive loner, the last bit home, only saw three of its points (Chile, Peru and Brazil). Endless experiences are freely available for travel, hiking, climbing or cycling experiences west of the Andes, up on plateaus and so here at east. The continent is so enormous. In Santiago, there will be some 3,000 km to the south to Patagonia and correspondingly up against the Middle-America. South America, incidentally, is not at right below North America, but a little to the right.

   My journey has, what readiness for knowledge revealed, that there cannot be enough to address if you are to be good at people, time zones, distances, nature, climates, etc. Most breathtaking is still the PACIFIC OCEAN, which I once lived two years in the middle of. At all places, its waves rolls up to 2 km of stripes quietly against its beaches.

   In order to look at computerization, unfortunately or fortunately, we must first know that it exists. Postcards are unfortunately not available anymore, and with them disappeared philately. Bangkok, which under Rama 9, (king “Rubber Ball”)  had the most beautiful stamps in constant new releases, now has electronic post offices. Ah Yes! Where is it going to end? Are the zombies coming? I don’t believe SO.

   Museums, have not been visited much. Instead, each stop has given live experiences. Caps with first names in the forehead, spread like steppe fire. Handshake with “high Five”, amigo greetings and visibility in the street image get smiles everywhere. Now you have to go down Østerbrogade (even boring in most seasons and so here in November a month before mid-winter), but fun has it been and mountains of good pictures will, from each of the stays, show this. A nice JOURNEY is finding its good ending. The dull days?, in a completely different climate than here, calls.                                  

“ itsmessvend”

Sao Paulo, SP, Brazil. Pet farmen

   Det er en herlig, solrig fredag fra tidlig morgen, og så hjemme på en lørdag.   Efter en pizzafest rundt om den store stenovn skal der i dag sluttes med en fototur gennem vore værters (min familie) Pet Zoo. Så den lange to-delte tur via Lissabon til Europa op over Ækvator. Jorden Rundt-ringen med dens otte ophold skal sluttes.

   What did you learn in school today, dear little boy of mine? Jo, VERDEN er større end som så, og gode kræfter bobler mange steder, så det skal nok gå, om end den nære tid kan blive hård.

   H. Kahn (Hudson Institute) mente, at menneskene godt kan være sære, men at de altid vil trække sig tilbage lige før afgrunden! Han mente også, at vi helst skal være mange på vores Jord, for at markedsmekanismer kan samle kapital til hurtig modeludvikling? (Nokia var et eksempel med nye mobil tlf. modeller hele tiden).

   Syd-amerika kontinentet har været dejligt at besøge, selvom jeg, nu med Karen og ikke blot alenerejsende, kun har snuset til tre af dets punkter (Chile, Peru og Brazil). Der ligger uendelige oplevelser frit tilgængeligt for rejse-, vandre-, klatre- eller cykeloplevelser vest for Andesbjergene, oppe på plateauer og så her ovre øst på. Kontinentet er så langt. I Santiago, vil der være 3.000 km mod syd til Patagonien og tilsvarende op imod Mellem-amerika. Syd-amerika ligger forøvrigt slet ikke lige under Nord-amerika, men lidt ude til højre.

   Min rejse har hvad paratviden angår afsløret, at der er nok at tage fat på, hvis man skal være god til folk, tidszoner, afstande, natur, klima osv. Mest betagende er stadigvæk STILLEHAVET (45 % af vor Jords overflade, som jeg engang boede to år midt i). At stå 100 m. oppe og skue langt er en lise for sjælen. Skønheden så stor, at det kalder tårer frem. Lad os behandle fisk, hvaler osv. skånsomt. Alle steder ruller dets bølger i op til 2 km lange striber roligt ind imod dets strande.

For at slå noget op på edb, skal man jo desværre eller heldigvis først vide, at det eksisterer. Postkort er desværre nu ikke at få mere, og dermed forsvandt filateli. Bangkok, der under Rama 9, (kong ”gummibold”), havde de flotteste frimærker i konstante nye udgivelser, har nu elektroniske posthuse. Ak ja! Hvor skal det ende? Kommer Zombierne? DET tror jeg ikke på. Det er nu alligevel sådan, at vi lige nu blot er at finde bag skærme? Lad os da besøge hinanden og røre ved hinanden.

   Museer, er det ikke blevet meget til. Hvert stop har i stedet givet levende oplevelser.

   Kasketter med fornavne i panden, fænger som steppebrand. Håndtryk med ”high five”, amigo hilsener og synlighed i gadebilledet får smil frem overalt. Nu skal der geares ned (Østerbrogade er jo jævnt kedelig på de fleste årstider og så her en måned før mid-vinter), men sjovt har det været, og bjerge af gode billeder vil i hvert af opholdene vise dette.

   En dejlig REJSE er ved at finde sin gode afslutning. Hverdagene, i et helt andet klima end her, kalder.

itsmesvend

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top