Epilogue:

Dansk tekst findes længere nede i teksten.

The power of the team is very long, whether you are in a CLUSTERING time or in a whit time.
In a democratic society, voting rights can be defined from minimum age and one’s life, or else, but here the elite must not manipulate its constituents. In a more dictatorial society, one can manipulate far, for example, through corruption to impoverish its peoples.

My country has chosen to claim itself a pioneering country, where the elite use citizens examples (years plus) to legitimize themselves as liberated of corruption. A probable close-up, worldwide “DISRUPTION” must reveal, whether such a self-assessment holds water?
Our small country is addicted to self-contentment. Too bad, because in our past we have also behaved as a colonial power.

If you want to make a journey out of the world, it is advisable to plan for a form of documentation, such as a DAILY diary, which you can then later fall back on. The actual ability to act.

Reunion with the Tree of Life in Cairo below the Keops pyramid a few years ago reminded me that old age is a small bird at the bottom left for sunset. It was probably then, that I got the desire to jump down, to go to other communities to sense HOW it is going, it could be that “simple living” exists. It didn´t do yet.
Australia has neither bicycles nor walking. New Zealand, not bikes. Thailand no longer lives by producing and selling great stamps. The post is a small electronic machine.

Home Again, everything is even more displaced. You don’t talk or visit each other. The money is finally put in the grave. Physical meetings are devoted to golf, cruise, traveling as far away as possible. It is important to be able to cross the target. 30 + x Cruise is not abnormal. Disruption is felt but is probably only on the
drawing board?

To drive e.g. 2 x 120 km daily is handled through tax deduction schemes as long as YOUR children are not starting to arrest you for BIG CO2 footprints? My generation from WWII and the next from the 68´s are some emotional cold ones!

EPILOG:

Sammenholdskraft er essentielt, hvad enten man er i en KLUNKETID eller i en KLYNKETID.

I et demokratisk samfund kan man definere stemmeret som gældende fra en minimumsalder og resten af ens liv, eller andet, men her må eliten ikke manipulere med sine vælgere. I et mere diktatorisk samfund, kan man manipulere langt, f. eks ved gennem korruption at fattiggøre sin befolkning.

Mit land har valgt at deklamere sig selv som et foregangsland, hvor eliten bruger borgereksempler over 60 år til at legimitere sig som befriet for korruption. En sandsynlig nærtstående, verdensomspændende ”DISRUPTION” må afsløre, om en sådan selvvurdering holder vand. Vores lille land henfalder til selvforherligelse. Ærgerligt nok, da vi i vores fortid også har opført os som kolonimagt.

Vil man som ung gennemføre en rejse ud i Verden anbefales det forud at planlægge en dokumentationsform, f. eks en daglig ført DAGBOG, som man så senere kan falde tilbage på. Selve det at rejse skærper ens evne til at handle.

Gensyn med Livets Træ i Cairo nedenfor Keops Pyramiden for få år siden mindede mig om, at alderdommen er en lille fugl nederst til venstre kiggende mod solnedgang. Det var nok da, at jeg fik lyst til
at hoppe ned fra træet, at drage til andre samfund for at fornemme, HVORDAN det går der?. Det kunne da være, at ”simple living” findes. Det gjorde det så ikke endnu. Australien har hverken cykler eller gående og New Zealand cykler ikke .

Thailand lever ikke længere af at producere og sælge flotte frimærker. Næh. Posten er en lille elektronisk maskine. Hjemme igen er alt endnu mere skærme. Man taler ikke sammen eller besøger hinanden.
Sparebøsser er endeligt lagt i graven.

Fysiske møder er henlagt til golf, cruise, rejser så langt væk som muligt. Det er vigtigt at kunne krydse mål af. 30+ x cruise er ikke unormalt. Disruption fornemmes, men er nok kun på tegnebrættet?

At køre f.eks 2 x 120 km dagligt klares via skatte fratræksordninger, så længe ens børn ikke er begyndt at anholde forældres CO2 fodaftryk? Min generation fra WWII og de næste fra 68’erne er nogle følelseskolde nogen!

Scroll to Top