WHY is a BLOG brilliant?

It’s the Postcard/ the LETTER’s replacement.

 • Works from “door to door”, i.e. across borders
 • Replaces in part SKYPE!
 • It’s a diary – Weekly book!
 • It can be operated as a diary.
 • Archive
 • Joint project (common access across borders)
 • Can show Tales (store them)!
 • Biographies with pictures
 • Pictures can be retrieved
 • It can be used for invitations!
 • Receiver (opener) can electronically translate from language to language!
 • Can show travel itineraries/travel dates etc.!
 • It can be left open or can be restricted!
 • Can be given operated by others (password authorized)
 • To be opened by the receiver (with or without a password?)!
 • It does not show “likes”, and does not show “friends of friends”!
 • Subscribers can be suppressed (inadmissible)!

A BLOG is a lager IT system which, in particular, young people will benefit from (being able to maneuver)!

Hvorfor er en BLOG strålende?

 • Den er postkortets/brevets afløser.
 • Inkluderer billeder.
 • Arbejder fra “dør til dør”, i. e. krydser grænser
 • Erstatte til dels SKYPE!
 • Den er en dagbog – ugentlig bog!
 • Arkiv
 • Fælles projekt (fælles adgang)
 • Kan vise fortællinger (gemme dem)!
 • Biografier med billeder
 • Billeder kan ”åbnes” og printes etc.
 • Kan bruges til invitationer!
 • Modtager (opener) kan elektronisk oversætte fra sprog til sprog!
 • Kan vise rejseruter/rejsedatoer osv.!
 • Kan være åben eller begrænset!
 • Skal åbnes af modtageren!
 • Viser ikke “Likes”, ”don’t Like” og viser ikke “venner af venner”
 • Abonnenter kan undertrykkes (antageligt)!

En BLOG er et større IT-system, som især unge mennesker vil drage fordel af (at være i stand til at manøvrere)!

Scroll to Top