Marie’s Memorial Address At Mother’s Funeral. Jægersborg Church on 6 April 2017

Dansk tekst findes længere nede i teksten

Mette Kathrine has witnessed the eternal life of my mother; she has blessed her and we have jointly prayed for the Lord’s Prayer. In this way, today, we have sent mother nicely off to God’s Kingdom. I know where it is, and I know how there is. I know this because last
Friday we said goodbye to mom, grandma and grandmother and in various ways talked about the journey, she was going to go on.

I came by with my two girls early in the afternoon, the sun shined in through the window and grandmother slept peacefully in bed. I had taken the paper and pens in and put us on the floor in the sun and we drew and talked about that grandmother had to travel to heaven soon. Lucca “stated” that Grandma then traveled up to grandfather and her own mother and father. After which Zoe told me that Grandma went up in the blue sky, up to the cloud where grandfather is. The perspective rounded Lucca by saying that there was nice up there where the grandfather and grandmother now sit together. The girls drew the things they think grandmother should have with, some ice cream waffles, a pie and Panther our cat. They cut them out and put the cartoons on Grandma’s quilt. Then they gave her a kiss
and a hug waved and said hi hello. They were crying a little bit when we walked out the door.

Christian, Suzanne, Sarah, Daniel and Emilie came by as the sun began to set and there was a gentle light in the room that shone on my mother who slept. The same tears were crying just a few more. Quite naturally, we started talking about small things and lovely
experiences with grandmother. We remember with joy, while Emilie drew a great T – Heart to grandmother and wrote I Love you. Daniel drew a space rocket on the way up to the cloud, where a glass of white wine waits for her. They hung the drawings up on the wall so
grandmother could see them. Everyone gave grandmother a kiss on the cheek, a hug and said hello, hello and there was crying a lot on the way out the door.

It was a loving, present and roomy moment. It was because my mother is a loving, present and spacious human. She sits on the cloud with grandpa and has a glass of white wine in her hand, but she is at the same time with us, as we live our lives down here. She is with us through our dialogues, she is in our thoughts as they arise and she puts the Standard for our actions through our values.

We will live our lives in the spirit of my mother and strive to be as inclusive, loving, and present as she is. We have already agreed to this. But you are very happy to help us. You can do this by talking about her, telling your little stories, and giving us hints about what she might do in certain situations. I would like to say thank you for coming today and thank you for helping us further from
here. I do this on my mother, father, and on behalf of our other.

Marie

Maries Mindetale ved mors bisættelse. Jægersborg Kirke den 6. april 2017

Mette Kathrine har bevidnet min mors evige liv, hun har velsignet hende og vi har i fællesskab bedt fadervor. På den måde har vi i dag sammen sendt mor fint afsted til Himmeriget. Det ved jeg hvor ligger, og jeg ved hvordan der er. Det ved jeg fordi vi i fredags sagde farvel til mor, mormor og farmor og på forskellig vis snakkede om den rejse,
hun skulle afsted på.

Jeg kom forbi med mine to piger tidligt på eftermiddagen, solen skinnede ind ad vinduet og mormor sov fredfyldt i sengen. Jeg havde taget papir og tusser med ind og satte os på gulvet i solen og tegnede og talte om, at mormor skulle rejse til himlen snart.

Lucca ”statede” at mormor så rejste op til farfar og hendes egen mor og far. Hvorefter Zoe fortalte mig at mormor tog op i den blå himmel, op til den sky hvor farfar er. Det perspektiv afrundede Lucca med at sige, at der var hyggelig deroppe hvor farfar og mormor nu sidder sammen.

Pigerne tegnede de ting de synes mormor skulle have med, nogle isvafler, en lagkage og Panter vores kat. De klippede dem ud og lagde tegningerne på mormors dyne. Så gav de hende et kys og et kram, vinkede og sagde hej hej. De græd lidt da vi gik ud af døren.

Christian, Suzanne, Sarah, Daniel og Emilie kom forbi som solen begyndte at gå ned og der var et blidt lys i rummet som skinnede på min mor. der lå og sov. Der blev grædt de samme tårer bare en del flere. Helt naturligt begyndte vi at snakke om små ting og dejlige
oplevelser med farmor. Vi mindes med glæde, mens Emilie tegnede et stort hjerte til farmor og skrev I love you. Daniel tegnede en rumraket på vej op til skyen hvor der står et glas hvidvin og venter på hende. Dem hang de op på væggen, så farmor kunne se dem. Alle gav
farmor et kys på kinden, et kram og sagde hej, hej og der blev grædt på vej ud af døren.

Det var en kærlig, nærværende og rummelig stund. Det var det fordi min mor er et kærligt, nærværende og rummeligt menneske. Hun sidder på skyen med farfar og hygger sig med et glas hvidvin i hånden, men hun er samtidig med os. som vi lever vores liv hernede. Hun er mellem os gennem vores dialog, hun er i vores tanker, som de opstår og hun sætter standarden for vores handlinger via vores værdier. Vi vil leve vores liv i min mors ånd og bestræbe os på at være lige så rummelige, kærlige og nærværende, som hun. Det har vi
allerede aftalt.

Men I må meget gerne hjælpe os. Det kan I gøre ved at tale om hende, fortælle jeres små historier og give os et hints om, hvad hun eventuelt ville gøre i visse situationer.

Jeg vil gerne sige tak fordi I kom i dag og tak fordi I hjælper os videre herfra. Det gør jeg på min mors min far og vores andres vegne.

Marie.

Scroll to Top