Christian’s Memorial Address To Mother. Schäffer Gården 6. April 2017

Dansk tekst findes længere nede i teksten.

We have today said farewell to my mother, Hanne, a lovely and great mother in thought and action. She was a wise, skilled and caring woman who had mastered things professionally and on the family front. She was very proper, did her best, and wanted people to do likewise.
A model for many others of both sexes and an expert in creating, expanding and maintaining relationships – just look how many we are gathered today from near and far. Family, friends, former
colleagues, sailing companions, etc.

After a long and exciting career, she in recent years threw her focus on the family and especially the grandchildren, whom she was very interested in and loving. For me and my sister, she was the token of security and unconditional love — an invaluable support in life!

God has now called her home, which we think is far too early, because she had so much more to give and would see our children mature, but the alternative of pain and countless treatments was also not to bear for neither her nor us.
So, unfortunately, we must accept that she has been given peace and continue without her. If you must cut it all the way to the bone, then you can say that the meaning of life is to pass it on. And it can be said that mother, grandmother and mother in law, has done the finest.

I feel at least that we from her have gotten a lot of good things in luggage, and I will try to live up to the values and the high standard for the best of my ability, charity that she stood for.
Now it is a question of taking care of our father, as Daniel is sure will be 100 years old, so we bet on that.

We just must remember that life is a gift with an expiry date. But as long as there is one day tomorrow, we must seize it to spread joy. Use it wisely for those things that give you happiness and
together with peoples, who matter to you.

If you even have the surplus to be positive, you will probably get a lot of good experiences and friends in life.

Christian

Christian’s mindetale til Mor. Schäffergården 6. april
2017

Vi har i dag taget afsked med min mor, Hanne, – et dejligt og stort
menneske både i tanke og handling. Hun var klog, dygtig og
omsorgsfuld kvinde, der havde styr på tingene arbejdsmæssigt og på
familiefronten. Hun var meget ordentlig, gjorde sig umage og ville
folk det bedste.

Et forbillede for mange andre af begge køn og en Expert i at skabe,
udbygge og vedligeholde relationer – se bare hvor mange vi er samlet
i dag fra nær og fjern. Familie, venner, tidligere kollegaer, sejler
kammerater osv.

Efter et langt og spændende arbejdsliv kastede hun i de seneste år
sit fokus på familien og især børnebørnene, som hun interesserede sig meget for og sig kærligt af. For mig og min søster var hun
indbegrebet af tryghed og ubetinget kærlighed – en uvurderlig støtte
her i livet!

Vorherre har nu kaldt på hende, hvilket vi jo synes er alt for tidligt,
fordi hun havde så meget mere at give og ville se vores børn blive
store, men alternativet med smerter og utallige behandlinger var
heller ikke til at bære for hverken hende eller os.
Så vi må desværre acceptere, at hun har fået fred og fortsætte uden
hende.

Hvis man skal skære det helt ind til benet, så kan man sige, at
meningen med livet er at give det videre. Og det kan man sige, at
mor, farmor og mormor har gjort på fineste vis. Jeg føler i hvert fald,
at vi fra hende har fået en masse af gode ting med i bagage, og jeg vil
efter bedste evne prøve at leve op til de værdier og den høje standard
mht. næstekærlighed, som hun stod for.

Nu gælder det om at tage os godt af far, som Daniel er sikker på
bliver 100 år, så det satser vi på.

Vi skal blot huske på at livet er en gave med en sidste udløbsdato.
Men så længe, der er en dag i morgen skal vi gribe den til at sprede
glæde. Bruge den med omtanke på de ting, som giver dig lykke og
sammen med personer, som betyder noget for dig.

Hvis man ovenikøbet har overskud til at være positiv og tage “Ja
hatten” på, så får man sikkert rigtig mange gode oplevelser og venner i livet.


Christian

Scroll to Top