DIARY for 2020 travel in Finnmark, Norway, with Christian.

Dansk tekst findes længere nede i teksten.

-(scheduled for 1. – 12. Of September 2020)

   Since visiting Kerstin on Sørøya in 2004, Hanne and I have always been captivated by “Lapland” ie. FINNMARK, Northern Norway. See our travel-diaries to there 2004, -06, -09, and 2011.

   WHAT would be better now, where alone, than to ask my son to travel “an adventure trip” that overall would be “All the Best”? The Ide’a just seems to be BINGO! More than that!

   Right now, after a meeting last week, Christian is honing a chosen route to get all logistics in place. I find below that my son is simply good at it.

   From the fact that I fumbled around with suggestions, that financially should make our Adventure modest, he makes things unfold elegantly and at the same time “form meaning”.

Of course, we must live “as we are in the first class”. Our friends in Kjøllefjord (from 2004 trip to Kerstin) are advised, as the visit with them must be the highlight of the trip. I promised them to bake pastry and make fishballs, as they existed in Skagen in the old days at Signe and Thomas’s.

   Starting in  TROMSØ  will give us all the best about Norway’s last of major cities on the west coast, and it’s really high to the north (maybe 2.000 km north of Oslo?). We take one of Hurtigruten’s beautiful ship (MS Midnight Sun) overnight in a cabin up to  Hammerfest, where we put a in Tromsø rented car ashore  (VW Golf)  and  start  towards Alta for a beautiful drive up the Alta river, drive left on from  Kautokeino, through the kingdom of the patches (Engholm Husky), Samer Parlement in  Karasjok) up to Kirkenes  and 100 km down the bottom of the Pasvik Valley towards Russia. Pasvik Camping might offer us a cold swim in the river opposite Russia after a sauna? Then it is north again and via Kirkenes and Tana further up towards Kjøllefjord with two, three experiential days there, with friends from2004. Brothers Oddmund and Åke Ivar w. families.

   Then, with the car in the cargo to Honningsvrå, three hours in the middle of the night (MSRichard With, named after the founder of the route). I wonder if we’re going to visit one of the two big SPA’s up on the top deck for the few hours this trip takes? Then it’s a shore one early morning and then quite a long road trip via Alta “home to Tromsø” for handing over our car at Airport.

    A late-night flight takes us via Oslo home for Sunday. Home to the others who so hopefully one day can experience the trip too. First, though, via reading of our “Diary.”

Such!

PS:

   It has proved expedite to distribute roles. When Christian’s got everything made up, we are ready. The trip itself becomes just “a piece of cake”. Luxury and not expense-wise unreasonable. We’re just good!

   The first two weeks of September are ahead of autumn really setting in, but with beautiful birch wood colors. The mosquitoes are probably losing energy (disappearing). There will still be midnight sun and long days. We both expect car driving to be OK, also, as there are not many people living in Finnmark.

   The cruising through empty wilderness will have many natural sights waiting us.

Elk, Reindeer (by the thousands), Brown Bears, Polar foxes, Eagles, Sea Gulls, Owls).

   We plan to eat a lot of fish (shark, tuna, trout, salmon, cod, king crab, oysters, crabs etc., etc.).

I can’t wait to leave as a son and a father!

Svend   “itsmesvend”  or maybe (“itsussonandfar”) ?  

DAGBOG for 2020 rejse i Finnmark, Norge, med Christian.

Tromsø til Tromsø. 1.  –  12. September 2020

   Hanne  og jeg har siden besøg hos Kerstin på Sørøya i 2004 altid været betaget af ”Lapland” dvs. FINNMARK, Nord Norge. Se vores rejsedagbøger til der 2004, -06, -09, og 2011.

   HVAD ville være bedre nu, hvor alene, at end at bede sin søn om, at rejse en oplevelsesrejse, der samlet ville være ”Alt det Bedste”?

Søreme, om det ikke bare ser ud til at kunne være BINGO! Mere end det!

   Lige nu finpudser Christian, efter et møde i sidste uge herom, en valgt rute mhp. at få al logistik til at falde på plads. Jeg oplever herunder, at min søn bare er god til det.

   Fra, at jeg famlede rundt med forslag, der finansielt skulle gøre vores Adventure beskedent, får han ting til at folde sig elegant ud og samtidigt ”danne mening”. Vi skal selvfølgelig leve som på 1’ste klasse. Vores venner i Kjøllefjord (fra 2004 tur til Kerstin) er adviseret, da besøget hos dem skal være turens Højdepunkt. Jeg har lovet dem at bage wienerbrød og lave fiskeboller, som de fandtes i Skagen i gamle dage hos Signe og Thomas.

  Start i TROMSØ vil give os alt det bedste ved Norges sidste af større byer på Vestkysten, her højt mod nord. Polarmuseum mm. Vi tager så sent om eftermiddagen en af Hurtigrutens flotte skib (MS Midnatssol) natten over i kahyt frem til Hammerfest, hvorfra vi sætter en i Tromsø lejet bil i land (VW Golf) og starter mod Alta for en smuk køretur op langs Alta elv, kører venstre om fra Kautokeino, gennem lappernes rige (Engholm Husky), Samerting i Karasjok) frem til Kirkenes og 100 km ned i bunden af Pasvikdalen ind imod Rusland (Pasvik Camping). Så er det nord på igen og via Kirkenes og Tana  op imod Kjøllefjord med to, tre oplevelsesrige dage der, hos venner fra 2004. brødrene Oddmund og Åke Ivar m familier.

   Derefter overfart med bil i lasten til Honningsvrå tre timer midt om natten (MS Richard With, opkaldt efter rutens grundlægger). Mon ikke vi skal i en af de to store SPA’er oppe agter på øverst dæk, de få timer den tur tager? Så er det fra borde en tidlig morgen og så en ganske lang biltur via Alta ”hjem til Tromsø” for aflevering af bil i Lufthavn. Et sent aftenfly bringer os via Oslo hjem til søndag. Hjem til de andre, som så forhåbentlig en dag kan opleve turen også? Først dog via læsning af vores ”Dagbog.”

   SÅDAN !

PS:

   Det har vist sig ekspedit at fordele roller. Når Christian har ”fået alt i hus”, er vi klar.

   Selve turen bliver blot ”a piece of cake”. Luksus og ikke udgiftsmæssigt urimelig. Vi ER bare gode!

   De to første uger af september er førend efterår rigtig sætter ind, men med flotte birketræs farver. Myggene er nok afdæmpet. Der er stadigvæk ganske megen midnatssol og lange dage.

Bilkørsel forventer vi begge bliver OK, da der ikke bor mange i Finnmark. Vi skal spise en masse fisk (haj, tun, ørred, torsk, kongekrabbe osv., osv.). Det bliver også herligt at bade i elvene, særlig efter Sauna? Vi ser nok en masse rensdyr, elge, brunbjørn? polarræve, ørne, ugler etc.

Jeg glæder mig til at rejse som søn og far!  

Svend    ”itsmesvend”     eller måske (”itsussonandfar”) ?

Scroll to Top