Seven or ten commandments! DENMARK. Anthropology.

Dansk tekst findes længere nede i teksten

The SEVEN Commandments are Worldwide Moral ref.: Oliver Curry a.o.:
Help your Family – Help your Group – Payback favors – Show Courage – Respect Superiors – Divide Resources – Respect other’s Properties.

Backgrounds can/may, however, be different. The prosperous Mohawks red Indians invited a poorer Cree-delegation to a meal, where they were forced to eat and eat.

The poor Crees were used to eat whatever was served. Now endless mountains of food were presented them. Were they going to be poisoned?

Danmark. Antropologi.

De syv buds Verdensomspændende moral er i flg. Oliver Curry o.a.:

Hjælp din familie – hjælp din gruppe – betal tilbage – vis Courage – respekter overordnede – del ressourcer – respekter andres ejendele!

Baggrunde kan dog være anderledes.
Et eksempel: De velstående, nordlige-Mohawks røde indianere inviterede en fattigere, sydlig Cree-delegation til et måltid, hvor sidstnævnte blev tvunget til at spise og spise.

De stakkels Crees blev bragt til at spise, hvad der sattes frem. Bjerge af fødevarer præsenteredes for dem. Skulle de forgiftes?
Nej, men stammerne havde forskelligt syn på gæstfrihed!

NB: Bibelens ti bud kan rummes i Curry’s syv!

Scroll to Top