REVOLUTION, Santiago, Chile

*Dansk findes version længere nede i teksten.

It hurts, to see a country with police and even soldiers everywhere. Think to stand guard AGAINST one’s own. (13 civilians had been shot!). All of South America will stand in flames one day soon until the last criminal ruler is gone, and leaders sent out of their countries. Pensions are stolen from “the elders” by their small parts of the cake falling and falling. They do not have the means for food and clothing and stay at home in their apartments, I believe? The money ends up instead in the foreign country of Switzerland or elsewhere. Shame be upon these criminal leaders. Shame, to shoot their own! And having blood on their hands.

Denmark’s Constitution § 44? says: Censorship is illegal by law and can never be reintroduced again

Someone in Copenhagen still took the flag from Tibetans when the Chinese visited Copenhagen? Why?

  

REVOLUTION, Santiago, Chile

Det gør ondt, at se et land med politi og vel soldater alle vegne. Tænk at skulle stå vagt MOD sine egne. Hele Sydamerika vil stå i flammer en dag indtil sidste kriminelle styrer er fjernet, og leder sendt ud af deres lande. Pensioner stjæles fra ”de gamle” ved at deres små dele af kagen falder og falder. De gamle har så ikke midler til mad og klæder og bliver hjemme i deres lejligheder, tro jeg?

Pengene ender i stedet i Schweiz eller andet steds udenlands. Shame be upon those criminal leaders!, Tænk sig, at skyde sine egne!

Danmarks Grundlov § 44? lyder: Censur er ulovligt og kan ingensinde igen genindføres!

Nogen tog alligevel flaget fra tibetanere, da kineserne besøgte københavn. Hvorfor?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top