The Skies are Blue! Alenedom achieved

*Dansk version findes længere nede i teksten.

   After three years of drought, it is now raining in Queensland. Hurra!

   My trip from Roma to Emerald was so surreal but breathtaking that I am only now realising that its happy end has probably guided me INTO ALENEDOM applying from now on and forward. Not bad! I was total without control over my own situation, which could have ended fatally! Jason, the butcher from Emerald  (Tracy and 4 + 3 children) is now family for life. The rest of my project’s sites are now pure tourism.

   I haven’t done anything here in the capital of New Zealand. It also became Saturday, Sunday and now Monday morning. The city is great, the shops great, no statues, breath holes etc. No bikes either. But lots of young people of all nations, who as pedestrians fill up the streets. China is sending young people to school here. They have their A… Full of money. 12,000 kr. for a pair of high fashion shoes. The backpacker site X-base has a lot of jobless, who drives around on without aim. Others go to sleep along the streets early in the evenings. Elderly peoples are not seen much.

.. Met two days ago with my e-mail friend Pernille for a nice chat over a beer. Pernille came here backpacking five years ago and is still here. I would be delighted to stretch the legs a little at Tahiti, if possible. Later to enjoy Easter Island, ask for Santiago there, possibly find Info.

   Will work on getting two more days in Lima, that then goes from the stay at Annette, Andrea and Thomas in Sao Paulo.

The Skies are Blue!   ALENEDOM opnået     

   Efter tre års tørke regner det nu igen i Queensland. Hurra!

   Min tur fra Roma til Emerald (Queensland) var så surrealistisk, men mavepustende, at jeg først nu er ved at se i øjnene, at dens lykkelige udgang nok har ført mig ind i ALENEDOM gældende fra nu af og fremad. Ikke dårligt!

Jeg var totalt uden kontrol over egen situation, som kunne have endt fatalt! Jason, slagteren fra Emerald (Tracy og 4+3 børn) er nu familie for livstid. Resten af mit projekts steder er nu ren turisme.

   Jeg har ikke lavet noget her i New Zealands hovedstad. Det blev også lørdag, søndag og nu mandag morgen. Byen er stor, butikkerne store, ingen statuer, åndehuller osv. Heller ingen cykler. Men masser af unge af alle nationer, som fylder gaderne op. Kina sender unge i skole her. De har r…. fuld af penge. 12.000 kr. for et par modesko. Backpackerstedet X-base har mange jobløse, der driver rundt på må og få.

.. Mødtes i forgårs endeligt med min Auckland e-mail veninde Pernille, og vi havde en dejlig time sammen over en øl. Pernille forlod DK for fem år siden som backpacker og er nu groet fast her. Jeg vil glæde mig til at strække benene lidt på Tahiti om muligt. Senere at nyde Påskeøen, spørge til Santiago der, evt finde Info.

   Vil arbejde på, at få to dage mere i Lima, der så går fra opholdet hos Thomas i Sao Paulo.

3 thoughts on “The Skies are Blue! Alenedom achieved”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top