Backpacking in BRISBANE -_ Australia

*Dansk version findes længere nede i teksten.

Old Billy the blacksmith, the first time his life,
Has gone Home bone sober to his darling wife.
He walks into the kitchen. She says, you early my dear!
Then he breaks down, tells her, the pub’s got no beer!                                                                                       Slim Dusty, 1968

Now, I’m going to say Australia goodbye!

   AHY here has about 400 beds and how does it work?

   Yes, ass. mgr. says that you for the minimum rate of $25 for a bed in a 4-man’s room gets the same as at a five-star Hotel, almost.

   A bed with bedsheets, clean bedding. A key card for the door. A large closet, one’s padlock can secure. Here is a large kitchen on the fifth floor with eat out or inside. Pool, lounges, etc.

A nice reception where you can get many services and good cleanup/cleaning everywhere.

In a very large kitchen, there are tall refrigerators (marked with weekday), which are emptied and cleaned on a rotation basis.

   What is the “secret” behind well-being here. Yes, that’s a tough consequence. The rule, it’s OUT! The management does not find itself in anything and the employees are 100% protected in their functions.

The Customers (backpackers) come in a lean steam every day, live here for a different number of days, are from all countries. That a termitbo, a myretue, a beehive works is understandable. It’s tribal! That the house here is doing it, is a psychological wonder?

Whether customers like it? It looks so. I regret that my Svend cap has not also been embroidered with Denmark on both sides. Communication is all here in the Vortex.

   Has even interviewed Costa Rican girl, Mauran, and Frenchman, Said. Talked for a long time with German kindergarten leader Christiana etc. Some people have all the time their nose in the iPhone are, of course here, like in other places.

   However, everyone seems to go for “one World”?

   I have no real desire to find Tourist Info. as in the past, but there is a Pub 20 m to the right. Airport shuttle to Auckland flight is 06:00 in the morning.

From the 6th floor there is a mighty view to the river bendings and the Brisbane metropolis. As goes for e.g. Munich, great wealth is created through agriculture inland.

Backpacking i BRISBANE  _  Australien

Old Billy the blacksmith, the first time his life,
Has gone Home bone sober to his darling wife.
He walks into the kitchen. She says, you early my dear!
Then he breaks down, tells her, the pub’s got no beer!                                                                                        Slim Dusty, 1968

Nu, skal jeg til at sige Australien farvel.

AHY her har ca. 400 senge, og hvordan fungerer det så?
Jo, ass. manager fortæller, at man mindste raten af 25 dollar på en 4-mans stue får det samme som på et fem-stjernet hotel, næsten.

En seng med kridhvidt, rent sengetøj. Et nøglekort til stuens dør. Et stort skab, ens hængelås kan sikre. Her er stort køkken på femte sal med spise ude eller inde. Pool, opholdsstuer mv.

En dejlig reception, hvor man kan få mange servicer og god oprydning/rengøring overalt.

I et meget stort køkken er der køleskabe med ugedag på, der på rotationsbasis tømmes og rengøres.

Hvad er ”hemmeligheden” bag velværet her. Jo, det er hård konsekvens. Slinger i valsen, så er det UD! Ledelsen finder sig ikke i noget og de ansatte er 100% beskyttet i deres funktioner.

Kunderne (backpackerne) kommer jævnt hver dag, bor her i forskellig antal dage, er fra alle mulige lande. At et termitbo, en myretue, et bistade fungerer er forståeligt. Det er stammeopbygget! At huset her gør det, er et psykologisk under? Om kunderne kan lide det? Så ser det ud. Selv fortryder jeg, at min Svend kasket ikke også har fået broderet Danmark på begge sine sider. Kommunikation er Alt her i rejseriet.

Har selv interviewet Costa Ricansk pige, Mauran, og franskmand Said. Talt længe med tysk børnehaveleder Christiana osv. Nogle med næsen ned i Mobilen findes selvfølgelig her som andre steder.

Alle går dog vist nok ind for ”one World”?

Jeg har ingen rigtig lyst til at opsøge Turist Info. som før i tiden, men der er en Pub 20 m til højre. Lufthavnsbus til Auckland flyet er 06:00 i morgen tidlig.

Fra 6’te sal er der en mægtig udsigt til flodsving og Brisbane storby. Som Munchen er der stor rigdom skabt gennem landbruget bagved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top