AUSTRALIA – Halfway through a revisit. QUEENSLAND Oct. 2019

*Dansk version findes længere nede.

After a peaceful stay with farm friends (parents and four wonderful, but normal children) 20 km outside a small town, I hit the road as a backpacker going north on the outskirts of the thriving cattle town of Roma.

Standing in the sun for two hours hitchhiking gave time for some thoughts, as to which society it is in a global context? Later many aussie’s told me, that I did an illegal act by hitchhiking?

This otherwise free country is being run over by lawmakers, as everywhere. Sadly, to say, the result is more than meager. Rich. But with a very long way to go in the GLOBALISATION? Adjustments, our children will be facing, in order to secure PEACE on Earth? Since WW II, time has been good. The wind is changing.

Face it, and use all the brain capacity, invested in our kids. Stop exploring NATURE. Start being modest.

The transformation will be long and hard, especially for Australia, because of its young history. The country has absorbed all the bad things of e.g. America. The rich leaving high up in the hills will have to share. Convicts, criminals fostering say twelve kids brought the country a long way, but we have 2019 now.

No. I am not coming back. There isn’t much more to learn here, it is TOYOTA country. So let it be. The globalized World will measure, the CO2 impact from Australian coal wherever, they are burned. In China, Japan, Europe etc. We are ONE World. Greenpeace and others will complain correctly. Each country will have to share in! I doubt Australia is prepared?

It is understandable, that top politicians back away from being tough, but the longer they wait to tell there Voters, that winds are blowing in other directions, the tougher the countries’ isolation will become.

We can solve adversaries by pulling together. I have a dream! (Martin Luther King).

svend


Australien – halvvejs gennem et genbesøg.  QUEENSLAND okt. 2019

Efter et fredeligt ophold med Farmer venner  (forældre og fire vidunderlige, men normale børn) 20 km uden for en lille landsby, SURAT går vejen som Backpacker nordpå på i udkanten af den blomstrende kvægby Roma.

Stående i solen i to timer hitchhiking gav tid til tanker om, hvilket samfund Australien er i  en global sammenhæng? Senere har mange ”ausiies” fortalte mig, at jeg gjorde en  ulovlig handling  ved  hitchhike? Dette ellers frie land bliver kørt over af lovgivere, som overalt.

Desværre er resultatet mere end magert. Rige, med en meget lang vej at gå i den GLOBALISHED tilpasning, som vores børn vil stå over for, for at sikre fred på jorden? Siden WW II har tiden været god. Vinden forandrer sig. Se det i øjnene, og brug alle hjernens kapacitet, investeret i vores børn. Stop med at ødelæg naturen. Begynd at være beskedne.

Omstillingen, vil være lang og hård, især for Australien, på grund af sin unge historie. Landet har absorberet alle de dårlige ting fra f. eks Amerika. De rige højt oppe i bakkerne bliver nødt til at dele. Convicts, kriminelle, explorer avlende tolv børn bragte landet en lang vej, men vi har 2019 nu.

Nej, jeg kommer ikke tilbage. Der er ikke meget mere at lære her, det er Toyota land. Sådan er det!. Den globaliserede verden vil måle CO2-påvirkningen fra australsk kul, uanset hvor, de bliver  brændt. I Kina, Japan, Europa osv. vi er en verden uanset, hvor sent enkelt lande melder sig ind.  Vi, folket  kræver solidaritet. Ikke bare snak i FN.

Greenpeace og andre vil klage korrekt. Hvert land bliver nødt til at dele. Jeg tvivler på, at Australien er parat. Det er forståeligt, at toppolitikere viger tilbage, men jo længere de venter på at fortælle vælgerne, at vinden blæser i andre retninger, jo hårdere vil deres lands isolation blive.

Vi kan løse ting ved at stå sammen.    Jeg har en drøm! (Martin Luther King).

Svend

1 thought on “AUSTRALIA – Halfway through a revisit. QUEENSLAND Oct. 2019”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top