Thailand Goodbye.

*Dansk version findes længere nede i teksten

Suddenly I stood with a self-created situation – ALENEDOM.

18 days in Thailand have been lovely. There is much that is not yet in place for me, but the contours of the next life period is in sight. Of course, I don’t know my new period’s “Expiration date”. There is a good feeling that my family is completely finishing a change of vision of the GENIUS. My eldest grandchild is 63 years younger than I, living her youth life in her own outer lane, but not at all different from mine in the previous century.

Thailand has been fine. Much has come to and much disappeared. Back is a continuing hard life, as top-level control prevents real welfare. You sense: me, me and myself? Tourism has moved on to cheaper beaches, I think. There has been is built a lot (invested enormously), but if you look into the homes along the roads you sense poverty (Armod). .

Khun Fuu says that she and I have left large footprints. Our “Students” from 1997 today are holding high positions in administration.  

Do I come here more? Hardly. But we/I have also already had it so nice and rich here.

Farvel til Thailand.

Pludselig stod jeg med en selvskabt situation – ALENEDOM.

18 dage i Thailand har været dejlige. Der er meget, der endnu ikke er på plads, men konturerne af næste livsperiode, ALENEDOM anes. Selvfølgelig kender jeg ikke min nye periodes ”udløbsdato” men det er jo selve humlen ved opfindelsen! Jeg vil ikke fortsat være Sognefogeden. Der anes en god fornemmelse af, at min familie slutter helt op om en ændring af syn på SLÆGT. Mit ældste barnebarn er 63 år yngre end jeg, lever sit ungdomsliv i eget overhalingsspor, men såmænd slet ikke anderledes end mit i forrige århundred.

Thailand har været fint. Meget er kommet til og meget forsvundet. Tilbage er et fortsat hårdt liv, da topstyring forhindrer reel velfærd. Man fornemmer: Mig, mig og mig selv? Turisme er flyttet videre til billigere strande, tror jeg. Der bygges (investeres enormt), men kigger man ind i rummene langs vejene fornemmer man fattigdom (armod)..

Khun Fuu siger, at hun og jeg har efterladt store fodaftryk. Vore ”elever” fra 1997 beklæder i dag høje stillinger i administration. Kommer jeg her mere? Næppe. Men vi/jeg har jo også allerede haft det så dejligt og rigt her.

1 thought on “Thailand Goodbye.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top